top of page

Directions Please 

05 directions please.png

Sanla ki dir ki pa bizin met enn zefor
Pou ki kaav suive nou leker e nou lekor
Kouma enn ros ke pe coule ki perdi vision
Napa suiv li nou pou coule 

Sanla ki dir ki pa bizin donn nou lame
pou ki nou ouver nou leker nou envole 
Kouma gopia do sa my friend ki kontan pouvwar
Napa suiv li nou pou coule 

Sanla ki dir ki pa bizin revolte
Pou ki nou fer enn lemond meier ki pou continie 
Kouma kiken dan societe ki perdi direksion
Napa suiv li nou pou coule

The one who says that there's no need to work hard
To follow our heart and listen to our body
Like a rock that sinks and loses sight
Don't follow him or we will sink

The one who says that there's no need to give a hand
So we can open our hearts and fly away
He's an idiot my friend, who loves power
Don't follow him or we will sink

The one who says that there's no need to revolt
So we can build a better world that will live on
He's like someone in society that loses direction
Don't follow him or we will sink

boz: bass, vocals

wu: keys

jamoun: guitar

shiva: mridangam 

dean: tabla

farmer: djembe

veez: shakers

natheen: triangle

bottom of page