top of page

Koraï

(Coral)

zanfan korai image 6.jpg

Pran, pran mo lame
Mo donn toi mo confians
Pou ki nou reissi
Bataille nou lavi

Nou nide l’aveni
Eski li ka’av existe?
Mo perdi mo confians
Dan sistem nou kone


Miser ki nou passe
Soufrans ki nou kone
Napa decide
Kot sa nou ale 

Donne moi to lame
Nou va amenn nou diferans
Nou va tras nou sime
Nou va reconstrui

Take, take my hand
I’ll give you my trust
For us to find a way
To tackle our lives

Our idea of a future
Can it exist?
I’m losing my trust
In the system we know


Struggles that we go through
Suffering that we have endured
These do not decide
Where we're heading

Give me your hand
We will bring our change
We will find a way
We will rebuild

boz: lead guitar, vocals, maravane, udu

wu: piano, keys, cowbell

maraf: bass, ravanne

natheen: triangle, clave

jamoun: solo guitars

bottom of page